Phạm Thành Long là người Thầy dạy kinh doanh nghiêm khắc nhưng vô cùng yêu thương học viên.

Phạm Thành Long Thường được mọi người biết đến là một Luật Sư, Diễn Giả, Doanh Nhân, Người Truyền cảm hứng, … Ông đã giúp gần 40.000 Doanh Nhân phát triển vượt bậc trong công việc kinh doanh của mình. Nhưng Với Tôi Ông không chỉ là một người Thầy mà còn như một Người cha đáng kính.

Continue reading “Phạm Thành Long là người Thầy dạy kinh doanh nghiêm khắc nhưng vô cùng yêu thương học viên.”